2cd29e1103a9f1ee064f10b79c9158b6.jpg

โดยปกติแล้วผู้คนมากมายอาจคุ้นชิน กับการพบเห็นฝาท่อระบายน้ำที่ติดตั้งอยู่บนผิวการจราจร หรือทางเท้า ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งไว้ในบางตำแหน่ง หรือมีการติดตั้งต่อเนื่องติดกันเป็นทางยาว โดยเฉพาะในพื้นที่บางแห่งมีทางเดินที่แคบ ซึ่งผู้สัญจรต้องเดินเหยียบไปบนฝาท่อเลยก็มี หรือบางแห่งมีการติดตั้งฝาท่อไว้ในตำแหน่งที่มีรถแล่นผ่านบนทางเท้าก็มี

ซึ่งในภาพคุ้นตาเหล่านี้เอง อาจนำมาซึ่งความรู้สึกประมาท เคยชินไปว่าฝาท่อระบายน้ำจะมีความแข็งแรงพอในการนำมาใช้งานในลักษณะนี้ได้ แต่แท้ที่จริงแล้วแม้ว่าฝาท่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจะมีความสามารถมั่นคง ในการรองรับน้ำหนักกดทับได้ดี แต่ทว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นวัสดุที่มีโอกาสที่จะเกิดความชำรุดเสื่อมสภาพได้อยู่เสมอ ตามอายุการใช้งาน หรือตามเหตุปัจจัยกระทบต่าง ๆ ซึ่งผลร้ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อฝาท่อชำรุดนั้นสามารถสร้างอันตรายได้ทั้งต่อ ทรัพย์สิน การบาดเจ็บ การล้มป่วยติดเชื้อรุนแรง หรือแม้กระทั่งกลายเป็นอุบัติเหตุที่ถึงแก่พิการหรือชีวิต นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงแง่ลบต่อสถานที่และองค์กรหน่วยงานอีกด้วย

ดังนั้นแล้วการใส่ใจในการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม จึงถือเป็นประโยชน์แก่การปกป้องความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุร้ายได้ดีที่สุด ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบดังนี้

สังเกตความราบเรียบของฝาท่อระบายน้ำ
ควรจะต้องติดตั้งได้แนบสนิทกับพื้นผิว ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหลื่อมล้ำขึ้นมาจนกลายเป็นจุดสร้างการสะดุด ซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อทั้ง รถมอเตอร์ไซค์และ จักรยาน รวมไปถึง คนเดินเท้าได้

สังเกตความยุบหรือโก่งตัว เบี้ยวผิดรูปของฝาท่อ
โครงสร้างของฝาท่อมีการออกแบบรูปทรง ที่ต้องผ่านการวิเคราะห์ไว้แล้วถึงความสามารถกระจายมวลรองรับน้ำหนัก ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฝาท่อเกิดการบิดเปลี่ยนรูปร่าง นั่นหมายถึงย่อมสูญเสียความสามารถนั้นลงไป รวมไปถึงยังอาจบ่งบอกได้ถึงความชำรุดผ่านการกระทบกระแทกรุนแรงมาแล้ว

ฝาท่อจะต้องมีเคลือบผิวที่อยู่ในสภาพดี
ฝาท่อที่ผลิตเคลือบผิวโลหะได้ไม่ดี หรือเกิดการเสื่อมสภาพ นั่นย่อมเปิดทางให้เกิดการสึกกร่อนได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะความสึกกร่อนภายในซึ่งมองสังเกตเห็นได้ยาก และแน่นอนว่าความสามารถในการรับน้ำหนักย่อมเสื่อมสภาพลงไปด้วย

ฝาท่อที่มีสภาพเก่า หรือมีสนิมปรากฏชัด มีรอยร้าว หรือมีรอยบิ่น ทรุดโทรม
นับเป็นฝาท่อระบายน้ำที่สมควรต้องได้รับการเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน และผู้คนสัญจรควรหลีกเลี่ยงในการเหยียบหรือนำสิ่งใดวางน้ำหนักลงไปบนฝาท่อ อีกทั้งควรแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้อันตรายนั้นเกิดขึ้นแก่สาธารณะได้ ฝาท่อในลักษณะนี้แม้บางแห่งอาจจะยังมีการใช้งานไปโดยยังไม่เกิดเหตุร้ายอะไร แต่นั่นคือการนับถอยหลัง ความผุพังที่สะสมขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดย่อมนำไปสู่อุบัติเหตุหากปราศจากการเหลียวแล ปรับเปลี่ยนฝาท่อ

การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำนั้นถือเป็นเรื่องที่ให้ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับผลลัพท์ในแง่ร้ายต่าง ๆ ที่อาจมีเกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เกิดความชำรุดหรือเสียหายของฝาท่อปรากฏชัด เพราะฝาท่อระบายน้ำ คือสิ่งที่มีอายุการใช้งาน แม้ยังไม่ปรากฏร่องรอยใด ๆ แต่ก็อาจเกิดการเสื่อมสภาพอยู่ภายในได้อยู่เสมอ ซึ่งควรจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการติดตั้งฝาท่อเดิม รวมถึงพิจารณาสภาพการณ์ของมลภาวะโดยรอบที่มีกระทบต่อฝาท่อด้วยว่าควรที่จะถึงเวลาเปลี่ยน ในรอบเวลาอย่างไร อันแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง

Copyright © 2013-2020 maegrating.com All rights reserved. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน